Over GERRIT: onze missie en visie

GERRIT richt zich op zorginnovatie: wij stimuleren en faciliteren de regionale zorgcommunicatie, met als doel optimale kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Onze klanten en participanten zijn zorgaanbieders, maar in alles wat wij doen ligt de focus op het belang van de patiënt / cliënt. Deze heeft in de praktijk bijna altijd te maken met meerdere zorgverleners die vanuit meerdere organisaties goed moeten samenwerken rond en met de patiënt.

Onze visie is netwerkzorg: geen 'starre' ketens, maar goed samenwerkende zorgaanbieders rond de individuele patiënt. Netwerkzorg vraagt om een infrastructurele aanpak: geen individuele oplossingen voor individuele ketens, maar regionale concepten die in alle gevallen de best mogelijke zorg faciliteren.

Waarom is het zo belangrijk om bij informatie-uitwisseling in de zorg een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) als Stichting GERRIT te hebben? Wat is de meerwaarde van GERRIT, hoe komt regionale samenwerking tussen zorgverleners tot stand? Hoe zorgt GERRIT ervoor dat IT-oplossingen in de zorg ook daadwerkelijk worden gebruikt? Dit wordt toegelicht in onderstaand filmpje: