GERRIT Platform

GERRIT is een kennis- en innovatieplatform van en voor de zorg in Noord-Nederland. Als regionale samenwerkingsorganisatie heeft GERRIT circa 40 participanten: zorginstellingen en koepels in Friesland, Groningen en Drenthe.

Het platformwerk van GERRIT is ondergebracht in de Stichting GERRIT. Dit werk kent geen individuele opdrachtgevers of klanten, maar is van algemeen nut voor alle participanten, en natuurlijk de patiënt. Ook de projecten die het algemene belang in de gezondheidszorg dienen en waarbij GERRIT niet in concurrentie met marktpartijen treedt, vallen onder de stichting.

Het budget voor het GERRIT Platform wordt opgebracht door jaarlijkse bijdragen van de participanten op basis van draagkracht. Daarnaast kan sprake zijn van subsidies voor bepaalde projecten en wordt een deel van de marge van GERRIT Diensten BV ingezet voor de stichting.