Kerntaken

Kerntaken voor Stichting GERRIT zijn:

  • het helpen bij een gezamenlijke koersbepaling met betrekking tot zorginnovatie;
  • het initiëren van de daarvoor benodigde ontwikkelingen;
  • het opbouwen, onderhouden en verbreiden van de benodigde kennis;
  • het ontwikkelen van gezamenlijke communicatieconcepten, architecturen, afspraken;
  • het bewaken van deze concepten bij individuele realisaties / projecten;
  • het adviseren bij projecten van participanten, bijv. over afstemming met projecten elders;
  • het ondersteunen van samenwerkingsprojecten;
  • het monitoren en stimuleren van (wederzijds) gebruik; doorgaan totdat het werkt, processen daadwerkelijk zijn aangepast en verbetering van het ketenproces is bereikt!