Samenwerking

GERRIT werkt veel samen met andere regio’s en landelijke partijen. Enerzijds omdat het werkgebied van de participanten zich uitstrekt tot buiten de regio en omdat patiënten zich over de regiogrenzen bewegen. Anderzijds omdat de ontwikkelingen in Noord-Nederland vergelijkbaar zijn met de rest van het land.

In deze samenwerkingsverbanden treedt GERRIT op als vertegenwoordiger voor Noord-Nederland. GERRIT maakt onder meer deel uit van: het bestuurlijk Regioplatform en Regionaal Architectuur Platform (RAP), beide gefaciliteerd door het Nationaal ICT-instituut voor de Zorg (Nictiz), en van de regioraad van Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ).

Daarnaast is GERRIT betrokken bij diverse landelijke kennisplatforms en overige regionale samenwerkingsverbanden.