GERRIT Projecten

GERRIT is een kennis- en innovatieplatform van en voor de zorg in Noord-Nederland. Als regionale samenwerkingsorganisatie biedt GERRIT zorginnovatie met ICT. De projecten die GERRIT uitvoert in opdracht van de participanten dienen het algemene belang in de gezondheidszorg. GERRIT begeleidt en ondersteunt diverse projecten. Enerzijds vanuit haar expertise op het gebied van ketenbrede zorglogistiek en het Landelijk Schakel Punt (LSP), anderzijds met haar servicedesk voor praktische ondersteuning.

Doel is altijd een verbeterde manier van communiceren en werken; een project stopt nooit bij het neerzetten van het ICT-systeem alleen.
GERRIT heeft uiteenlopende projecten in haar portfolio. Criteria voor projecten zijn: toekomstwaarde, uitvoerbaarheid en duurzaamheid.

De werkwijze van GERRIT is pragmatisch; wij zoeken naar werkbare oplossingen voor echte problemen:

  • De infrastructuur wordt stap voor stap opgebouwd: achter elke stap zit een actuele vraag, maar de bijbehorende oplossing moet dan wel een passende bouwsteen zijn voor de beoogde infrastructuur.
  • Bij projectinitiatieven wordt altijd gezocht naar samenhang met andere vraagstukken, zodat generieke oplossingen worden gevonden.
  • Waar nodig, worden andere partijen betrokken om een schijnbaar onhaalbare businesscase toch te realiseren.

De projecten van GERRIT sluiten aan bij de zorgthema's die samen met de GERRIT-participanten zijn vastgesteld.