HemoBase®

Achtergrond en doelstelling project: HemoBase® is een multidisciplinair elektronisch patiëntendossier (EPD) voor de hemato-oncologische patiëntenzorg.


Realisatie: HemoBase is tot stand gekomen na een jarenlange ontwikkeling door de direct betrokken medische professionals. De patiënt staat werkelijk centraal: aard van de ziekte, prognose, ziektebeloop, behandeling en uitkomst van een patiënt zijn direct in één view te zien.
Alle betrokken disciplines leveren hun informatie gestandaardiseerd volgens internationale richtlijnen aan. Functionaliteiten die HemoBase onder meer biedt zijn:

  • Coachende wizards voor diagnostische classificatie
  • Registratie van prestatie indicatoren.
  • Complicatie registratie.
  • Optimaliseren van trial participatie en registratie.
  • Wetenschappelijk onderzoek.
  • Informatievoorziening naar patiënten (webportaal).
  • Geschikt voor complexe zoekvragen doordat informatie gecodeerd en volgens thesauri is vastgelegd.

Voor meer informatie over HemoBase en de werkgroep achter HemoBase: www.hemobase.eu.


GERRIT zorgt ervoor dat HemoBase toegankelijk is via GERRIT Zorgnet zodat gegevens niet via het openbare internet worden verzonden om zo de veiligheid te kunnen borgen. Tevens voert in GERRIT in opdracht van HemoBase projectleiding voor verschillende deelprojecten waarin HemoBase verder doorontwikkeld wordt.


Opdrachtgevende participant: Stichting HemoBase. Overige gebruikende participanten: MCL, De Tjongerschans, Antonius Ziekenhuis, Ziekenhuis Nij Smellinghe, UMCG.