LSP

GERRIT voert verschillende projecten uit om het gebruik van het LSP in de regio in te voeren en te verbeteren.

Achtergrond en doelstelling: Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Sinds 2012 is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) verantwoordelijk voor het LSP.

Medicatieveiligheid en patiëntveiligheid zijn belangrijke thema's binnen de zorg. Medicatieveiligheid voorkomt dat patiënten medicatiegerelateerde schade oplopen. De apotheker is bij uitstek de expert en speelt een cruciale rol in een veilige farmaceutische patiëntenzorg in de keten. Maar ook de huisarts heeft hierin een belangrijke rol. Actief gebruik van het LSP verbetert de medicatieveiligheid.