TinZ

Achtergrond en doelstelling project: TinZ is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in Friesland, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van ketenzorg voor mensen met dementie. Voor de ondersteuning van de casemanager en communicatie in de keten is het ZorgRegieSysteem (ZRS) ontwikkeld.


Realisatie: GERRIT zorgt ervoor dat TinZ toegankelijk is via zorgnet zodat gegevens niet via het openbare internet worden verzonden om zo de veiligheid te kunnen borgen. Tevens voert in GERRIT in opdracht van TinZ projectleiding voor ontwikkeling, implementatie en verdere uitrol van het ZorgRegieSysteem.

Een nieuwe versie van het ZorgRegieSysteem is in 2012 opgeleverd. Hiermee is het mogelijk om het zorgpartnerportaal waarin zorgaanvragen vanuit de casemanager van TinZ gestructureerd gecommuniceerd kan worden binnen de keten. In pilot draait het ZorgPartnerportaal bij een viertal zorginstellingen, dit zal de komende maanden verder worden uitgerold.

Opdrachtgevende participanten: Coöperatie TinZ. In de coöperatie zitten een groot tal cure en care instellingen in Friesland. Participanten pilotprojecten, onder meer zorgpartnerportaal: Thuiszorg De Friese Wouden, Zorggroep Sint Maarten - locatie Heerenveen. ZuidOostZorg.