Uitwisseling digitale berichten tussen fysiotherapeuten en ziekenhuizen

Achtergrond en doelstelling project: Fysiotherapeuten willen berichten sturen aan en ontvangen van specialisten in het ziekenhuis. GERRIT geeft advies over het uitwisselen van berichten via de GERRIT Berichtendienst, ZorgMail / EDI van E.Novation. GERRIT is betrokken om het gebruik te stimuleren en vragen te stellen over de voortgang. Het idee voor de beveiligde elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen fysiotherapeuten en ziekenhuizen vond zijn oorsprong in de door ELANN ondersteunde ICT commissie Fysiotherapie.


Realisatie: Fysiotherapeuten ontvangen berichten van het ziekenhuis, maar willen deze ook kunnen versturen. Tijdens de uitvoering van het project duiken praktische problemen op, zoals: naar welke poli moet het bericht worden verstuurd en is de patiënt al bekend in het ziekenhuis. Inmiddels kunnen vier poli’s van het OZG berichten van fysiotherapeuten ontvangen en versturen. Het Refaja Ziekenhuis en Martini Ziekenhuis hebben zich aangesloten bij dit project.


Opdrachtgevende participanten: SSZOG: Refaja Ziekenhuis, OZG, Martini Ziekenhuis